Administrative sager

Har du som privatperson eller virksomhed brug for assistance i forbindelse med en administrativ sag? Det kan dreje sig om udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft (sygesikringskort), ansøgning om opholdstilladelse, eller ansøgning om spiritusbevilling, eller vil du indbringe en klage over en afgørelse truffet i en administrativ instans kan jeg være behjælpelig.

I de administrative sager er der ofte en kort frist for at klage, eller en meget lang sagsbehandlingstid hvorfor det ofte er hensigtsmæssigt at påbegynde sagen hurtigst muligt.
Prisen aftales på forhånd inden sagens opstart og afhænger af sagstypen.

Kontakt os

Send os en mail med din problemstilling og vi vender tilbage hurtigst muligt så vi kan løse dine juridiske udfordringer.

Ring til os i dag

Og hør hvad vi kan gøre for dig

 35 10 30 09