Fakturering & priser

Betalingsbetingelser er netto 8 dage, såfremt betaling kommer senere tilskrives der renter i henhold til rentelovens regler.

Fastsættelse af honorar i retssager, rådgivningssager, administrative sager sker efter aftale med klienten. I visse tilfælde, såfremt sagen er tilstrækkeligt oplyst, kan der gives en fast pris. Hvis der ikke kan gives en fast pris vil der ved afregning blive lagt vægt på sagens karakter og værdi, medgået tid, og sagens udfald.
Vores timetakst ligger på 2.500,00 inkl. moms
Før arbejdet påbegyndes aftales der en pris på baggrund af det forventede tidsforbrug. Der afregnes ved påbegyndelse af sagen et a’conto salær.

For størstedelen af sagerne kan der på forhånd gives en fast pris:
Kontakt:
Bankoplysninger:
Klientmidler:

Håndtering af klientmidler sker i henhold til de advokatetiske regler.

PRISER PRIVATRET

PRISER ERHVERVSRET

Bodeling

4.000 KR.

Ansættelsesret

Kontakt os for pris.

Samejeoverenskomst

2.700 KR.

Kontrakter

Kontakt os for pris.

Ægtepagt

3.000 KR.

Lejeret

Kontakt os for pris.

Skilsmissesager

Kontakt os for pris.

Inkasso

Kontakt os for pris.

Forældremyndighedssager

Kontakt os for pris.

Boligadministration

Kontakt os for pris.

Bolighandel med mægler

5.700 KR.

Retssager

Kontakt os for pris.

Bolighandel køb/salg uden mægler

10.500 KR.

Entrepriseret

Kontakt os for pris.

Testamente

2.700 KR.

Dødsbobehandling uden bolig

Kontakt os for pris.

Dødsbobehandling med bolig

Kontakt os for pris.

Boligadministration

Kontakt os for pris.

Erstatningssager

5.000 KR.

Retssager

Kontakt os for pris.

Kontakt os

Send os en mail med din problemstilling og vi vender tilbage hurtigst muligt så vi kan løse dine juridiske udfordringer.

8 + 8 =

Ring til os idag

Og hør hvad vi kan gøre for dig

 35 10 30 09