Bodeling

Når ægtefæller vælger at gå hver til sit, er det ofte en større opgave at få alt delt uden at gå på kompromis. Det handler ikke bare om at blive separeret eller skilt. Det drejer sig lige så meget om at få styr på bodelingen, så aktiver og passiver bliver fordelt korrekt (fællesformue). Dertil skal der ske en afklaring om hvor børnene skal bo og en afklaring om forældremyndighed. Såfremt man ikke kan blive enige om bodelingen indbringes sagen for skifteretten. Jeg kan være behjælpelig med udarbejdelsen af bodelingen, herunder en evt. forhandling eller indbringe sagen for skifteretten. Bodeling: Pris kr.4.000,00 Har I som par købt fælles ejendom kan det være særdeles hensigtsmæssigt at få lavet en aftale – en såkaldt samejeoverenskomst -hvor det aftales hvad der skal ske hvis I vil flytte hver for sig. Eller hvis den ene part lægger en større sum ved købet af ejendommen. Samejeoverenskomsten kan, men behøves ikke, tinglyses på den fælles ejendom, hvilket koster kr. 1.660,00 Udarbejdelse af samejeoverenskomst: Pris kr. 2.700,00*

Forældremyndighedssager

Vil du have ændret forældremyndigheden, bopæl eller fastsat samvær, kan jeg bidrage med rådgivning og deltage i møder ved statsforvaltning, kommuner, ankesager samt domstolene. Sagen forberedes i tæt dialog med dig, hvor jeg fungerer som dit talerør. Da børnesager ofte er meget følsomme, er det vigtigt at hele processen foregår roligt, hvilket kan være vanskeligt. Du kan derfor altid kontakte mig udenfor kontorets åbningstider.
Før arbejdet påbegyndes aftales der en pris på baggrund af det forventede tidsforbrug.

Kontakt os

Send os en mail med din problemstilling og vi vender tilbage hurtigst muligt så vi kan løse dine juridiske udfordringer.

Ring til os i dag

Og hør hvad vi kan gøre for dig

 35 10 30 09