Klient oplysninger

I henhold til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme skal der udleveres klient id på alle sager ved oprettelse af nye klienter. Det er påkrævet at der udleveres identifikationskort med billede id og adresseoplysninger ved opstart af sagen.

Interessekonflikt

Forinden sagen påbegyndes undersøges det i henhold til “Advokatsamfundets regler og betingelser”, at der ikke foreligger interessekonflikt eller inhabilitet.

Tavshedspligt

Alle sagsakter uanset type eller art er omfattet af tavshedspligten.

Kontakt os

Send os en mail med din problemstilling og vi vender tilbage hurtigst muligt så vi kan løse dine juridiske udfordringer.

11 + 15 =

Ring til os idag

Og hør hvad vi kan gøre for dig

 35 10 30 09