Inkasso

Har du udfordringer med manglende betaling, så lad os inddrive gælden for dig. Debitor bliver pålagt inkassoomkostninger og gebyrer, dine omkostninger vil være den retsafgift der skal betales hvis sagen skal indbringes for fogedretten. Dermed udliciteres opgaven ud af huset.
Vi varetager alt fra rykkerskrivelser til fogedretsmøder. Såfremt debitor har indsigelser drøftes det videre forløb af sagerne.

Kontakt os

Send os en mail med din problemstilling og vi vender tilbage hurtigst muligt så vi kan løse dine juridiske udfordringer.

Ring til os i dag

Og hør hvad vi kan gøre for dig

 35 10 30 09