Retssager

Alle retssager er individuelle og har ofte konsekvenser for alle involverede parter. Det sikrer dig en effektiv proces med færre omkostninger samt en optimal sagsførelse.
Visse sager kan være dækket af en retshjælpsforsikring, afhængig af om man har tegnet en retshjælpsdækning via sit forsikringsselskab.

Retssager afregnes på baggrund af medgået tid, sagens karakter samt det forbundne ansvar. Forud for sagens påbegyndelse gives der en estimering på sagsomkostninger.

Kontakt os

Send os en mail med din problemstilling og vi vender tilbage hurtigst muligt så vi kan løse dine juridiske udfordringer.

Ring til os i dag

Og hør hvad vi kan gøre for dig

 35 10 30 09