Retssager

Jeg har en bred erfaring med retssager og kan varetage sager både privat og erhvervsmæssig. Alle sager er individuelle og har ofte konsekvenser for alle involverede parter. Du har min garanti for, at uanset sagstype, vil jeg trygt lede dig igennem din sag, så alle sagens detaljer vil blive fremhævet. Det sikrer dig en effektiv proces med færre omkostninger samt en optimal sagsførelse.

I visse private sager kan der ansøges om fri proces, dog er dette meget individuelt. Andre sager kan være dækket af en retshjælpsforsikring, afhængig af om man har tegnet en retshjælpsdækning via sit forsikringsselskab.

Retssager afregnes på baggrund af medgået tid, sagens karakter samt det forbundne ansvar. Forud sagens påbegyndelse gives der en ca. estimering på hvad den samlede pris være.

Kontakt os

Send os en mail med din problemstilling og vi vender tilbage hurtigst muligt så vi kan løse dine juridiske udfordringer.

Ring til os i dag

Og hør hvad vi kan gøre for dig

 35 10 30 09